«تصاویر اختصاصی تسنیم»؛ اوضاع شرق «حلب» پس از اخراج تروریست‌ها

«تصاویر اختصاصی تسنیم»؛ اوضاع شرق «حلب» پس از اخراج تروریست‌ها
حلب پس از چهار سال از لوث وجود تروریست‌های تکفیری پاکسازی شد اما بازگشت آوارگان به منازل خود پس از این سال‌ها با دشواری‌ و مشکلات گسترده‌ای همراه شده است.

«تصاویر اختصاصی تسنیم»؛ اوضاع شرق «حلب» پس از اخراج تروریست‌ها