تعیین وضعیت دستیاران ایرانی در جلسه تاج و کی‌روش/ اخراج به چه‌جرمی؟

تعیین وضعیت دستیاران ایرانی در جلسه تاج و کی‌روش/ اخراج به چه‌جرمی؟
سرمربی پرتغالی تیم ملی دستیاران ایرانی خود را نمی‌خواهد و قرار است در خصوص ادامه حضور آنها در تیم ملی تصمیم‌گیری شود.

تعیین وضعیت دستیاران ایرانی در جلسه تاج و کی‌روش/ اخراج به چه‌جرمی؟