تقدیر رهبر انقلاب از برنامه «پرسمان» در شبکه قرآن

تقدیر رهبر انقلاب از برنامه «پرسمان» در شبکه قرآن
رهبر معظم انقلاب طی پیامی از برنامه پرسمان شبکه قرآن و معارف سیما تشکر کردند.

تقدیر رهبر انقلاب از برنامه «پرسمان» در شبکه قرآن