تمدید تحریم‌های ایران مأیوس‌کننده بود/ شکست توافق هسته‌ای نابخشودنی است

تمدید تحریم‌های ایران مأیوس‌کننده بود/ شکست توافق هسته‌ای نابخشودنی است
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که اگر توافق هسته ای ایران با شکست روبرو شود، این مساله غیر قابل بخشش خواهد بود.

تمدید تحریم‌های ایران مأیوس‌کننده بود/ شکست توافق هسته‌ای نابخشودنی است