تهاجم علیه سپاه پاسدران و قوه‌قضاییه با هدف و اتاق فکر مشترک هدایت می‌شود

تهاجم علیه سپاه پاسدران و قوه‌قضاییه با هدف و اتاق فکر مشترک هدایت می‌شود
دبیر ستاد حقوق بشر در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان گفت: تهاجمات صورت گرفته به قوه قضائیه و نهادهای مهم دیگر مثل سپاه پاسداران همه با یک هدف و از یک اتاق فکر هدایت می شود.

تهاجم علیه سپاه پاسدران و قوه‌قضاییه با هدف و اتاق فکر مشترک هدایت می‌شود