توافق آتش‌بس در سوریه اجرایی شد/ نقض آتش‌بس از سوی تروریست‌ها

توافق آتش‌بس در سوریه اجرایی شد/ نقض آتش‌بس از سوی تروریست‌ها
در حالی که آتش‌بس در سوریه از بامداد امروز اجرایی شده است، گروه‌های تروریستی این آتش‌بس را در حماه نقض کردند.

توافق آتش‌بس در سوریه اجرایی شد/ نقض آتش‌بس از سوی تروریست‌ها