توافق رؤسای جمهور ایران و قزاقستان برای حمایت از ارتباط بخش‌های خصوصی

توافق رؤسای جمهور ایران و قزاقستان برای حمایت از ارتباط بخش‌های خصوصی
رئیس‌جمهور بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در راستای توسعه روابط و تقویت همکاری‌های تهران- آستانه تاکید کرد.

توافق رؤسای جمهور ایران و قزاقستان برای حمایت از ارتباط بخش‌های خصوصی