تورم نقطه به نقطه تولید کننده از 9 درصد عبور کرد+جدول

تورم نقطه به نقطه تولید کننده از 9 درصد عبور کرد+جدول
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1394 به‌میزان 5.0 درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه به نقطه تولید کننده از 9 درصد عبور کرد+جدول