توصیه روحانی برای پیشگیری از قطع آب و برق در استان خوزستان

توصیه روحانی برای پیشگیری از قطع آب و برق در استان خوزستان
رئیس‌جمهور بر پیشگیری از وقوع قطع آب و برق و مضاعف کردن تلاش ­ها بویژه در استان خوزستان توصیه کرد.

توصیه روحانی برای پیشگیری از قطع آب و برق در استان خوزستان