تیم ترامپ گزارش سیا درباره انتخابات را رد کرد

تیم ترامپ گزارش سیا درباره انتخابات را رد کرد
تیم انتقالی دونالد ترامپ گزارش اخیر سازمان سیا مبنی بر نقش روسیه در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را رد کرد.

تیم ترامپ گزارش سیا درباره انتخابات را رد کرد