جابری انصاری: ایران نسبت به کمک به پایان درگیری‌ها در سوریه متعهد است

جابری انصاری: ایران نسبت به کمک به پایان درگیری‌ها در سوریه متعهد است
رئیس هیات ایران در دومین اجلاس بین‌المللی سوریه در آستانه در سخنرانی خود گفت که ایران نسبت به کمک به پایان درگیری ها در سوریه متعهد است.

جابری انصاری: ایران نسبت به کمک به پایان درگیری‌ها در سوریه متعهد است