جانشین مونیز در دولت ترامپ: برجام فقط توافقی سیاسی بین دیپلمات‌هاست

جانشین مونیز در دولت ترامپ: برجام فقط توافقی سیاسی بین دیپلمات‌هاست
ریک پری، وزیر انرژی آتی آمریکا، سال گذشته گفته بود که اگر به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود هر نوع توافقی که باراک اوباما با ایران منعقد کرده است را باطل خواهد ساخت.

جانشین مونیز در دولت ترامپ: برجام فقط توافقی سیاسی بین دیپلمات‌هاست