جان کری: باید فشار بر ایران را حفظ کنیم

جان کری: باید فشار بر ایران را حفظ کنیم
«جان کری» در یادداشتی که سایت وزارت خارجه‌ آ‌مریکا آن را منتشر کرده نوشته است: بایستی فشار را بر ایران حفظ کرده و به مقابله با برنامه موشکی این کشور ادامه بدهیم.

جان کری: باید فشار بر ایران را حفظ کنیم