جزئیات خروج افراد مسلح از شرق حلب به ادلب

جزئیات خروج افراد مسلح از شرق حلب به ادلب
وزارت دفاع روسیه جزئیات خروج افراد مسلح از شرق حلب به سمت ادلب را اعلام کرد.

جزئیات خروج افراد مسلح از شرق حلب به ادلب