جلسه اضطراری اروپایی‌ها برای بررسی موضع ترامپ درباره توافق با ایران

جلسه اضطراری اروپایی‌ها برای بررسی موضع ترامپ درباره توافق با ایران
رهبران اروپایی به منظور بررسی وضعیت همکاری خود با دولت جدید آمریکا در موضوعاتی مانند ایران و روسیه جلسه‌ای اضطراری برگزار خواهند کرد.

جلسه اضطراری اروپایی‌ها برای بررسی موضع ترامپ درباره توافق با ایران

دانلود برنامه ایمو