جلوه ناکارآمدی دستگاه اجرایی را در زندگی مردم می‌بینیم

جلوه ناکارآمدی دستگاه اجرایی را در زندگی مردم می‌بینیم
سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: دستگاه اجرایی کشور ناکارآمد است و این ناکارآمدی را در جنبه‌های مختلف زندگی مردم می‌بینیم.

جلوه ناکارآمدی دستگاه اجرایی را در زندگی مردم می‌بینیم