جنایت جدید عربستان در استان حجه یمن

جنایت جدید عربستان در استان حجه یمن
در پی تازه‌ترین حمله جنگنده‌های رژیم سعودی به یک منطقه در استان حجه یمن، شمار دیگری از شهروندان یمنی به شهادت رسیده و یا زخمی شدند.

جنایت جدید عربستان در استان حجه یمن