حریق پاساژ مهستان اطفا شد

حریق پاساژ مهستان اطفا شد
حریق پاساژ مهستان با تلاش نیروهای آتش‌نشانی اطفا شد.

حریق پاساژ مهستان اطفا شد