حماسه 9 دی باطل السحر فتنه بود/ آمادگی بسیج برای همکاری با دستگاه‌ها برای حل مشکلات کشور

حماسه 9 دی باطل السحر فتنه بود/ آمادگی بسیج برای همکاری با دستگاه‌ها برای حل مشکلات کشور
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ضمن اعلام آمادگی بسیج برای همکاری با دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات کشور گفت: مردم ولی نعمتان انقلاب هستند.

حماسه 9 دی باطل السحر فتنه بود/ آمادگی بسیج برای همکاری با دستگاه‌ها برای حل مشکلات کشور