حمله پلیس نیجریه به شیعیان 50 شهید و چند زخمی برجای گذاشت

حمله پلیس نیجریه به شیعیان 50 شهید و چند زخمی برجای گذاشت
در تیراندازی نیروهای پلیس نیجریه 50 شهروند شیعه این کشور به شهادت رسیدند.

حمله پلیس نیجریه به شیعیان 50 شهید و چند زخمی برجای گذاشت

دانلود بیتالک