خروج آخرین گروه از تروریست‌های بیگانه از حلب/افراد مسلح باقی‌مانده خود را تسلیم می‌کنند

خروج آخرین گروه از تروریست‌های بیگانه از حلب/افراد مسلح باقی‌مانده خود را تسلیم می‌کنند
ساعت پنج بامداد امروز جمعه آخرین گروه از تروریست‌های خارجی باقی‌مانده در محله‌های شرقی خارج شدند و کسانی که باقی‌ مانده‌اند افرادی مسلحی هستند که قرار است خود را تسلیم ارتش کنند.

خروج آخرین گروه از تروریست‌های بیگانه از حلب/افراد مسلح باقی‌مانده خود را تسلیم می‌کنند