خروج 10500 غیرنظامی از شرق حلب در 24 ساعت گذشته

خروج 10500 غیرنظامی از شرق حلب در 24 ساعت گذشته
یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته بیش از 10500 نفر شرق حلب را ترک کرده‌اند.

خروج 10500 غیرنظامی از شرق حلب در 24 ساعت گذشته