خطر سیل 8 استان کشور را تهدید می‌کند

خطر سیل 8 استان کشور را تهدید می‌کند
سازمان هواشناسی کشور با صدور اخطاریه‌ای از آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیلها و سرریز شدن سدها در مناطقی از هشت استان کشور خبر داد و به دست اندرکاران ذیربط توصیه کرد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارات را انجام دهند.

خطر سیل 8 استان کشور را تهدید می‌کند