خودداری سفارت آمریکا از صدور روادید به رئیس پارلمان افغانستان

خودداری سفارت آمریکا از صدور روادید به رئیس پارلمان افغانستان
سفارت آمریکا در کابل در حالی از صدور روادید به رئیس و اعضای پارلمان افغانستان خودداری کرده است که هیئت پارلمانی افغانستان ماه گذشته برای حضور در نشست اتحادیه بین پارلمانی در مقر سازمان ملل در نیویورک دعوت شده بود.

خودداری سفارت آمریکا از صدور روادید به رئیس پارلمان افغانستان