درخواست کری از سناتورهای دموکرات درباره عدم‌تمدید تحریم‌ها علیه ایران

درخواست کری از سناتورهای دموکرات درباره عدم‌تمدید تحریم‌ها علیه ایران
وزیر امور خارجه آمریکا در دیداری که با سناتورهای دموکرات داشته از آنها درخواست کرد که مانع از تجدید تحریم‌های 10ساله علیه ایران شوند.

درخواست کری از سناتورهای دموکرات درباره عدم‌تمدید تحریم‌ها علیه ایران