درس کلاس حضرت زینب ( س ) برای سیاست‌مداران؛ برخورد عالمانه با ظالمان

درس کلاس حضرت زینب ( س ) برای سیاست‌مداران؛ برخورد عالمانه با ظالمان
امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) به ما آموختند در مواجهه با یزیدیان زمانه نباید منفعلانه رفتار کرد بلکه باید با منطق در عین حال الفاظی قابل تامل جامعه را نسبت به کارهای یزیدیان آگاه کرد.

درس کلاس حضرت زینب ( س ) برای سیاست‌مداران؛ برخورد عالمانه با ظالمان