دعوت «جبهه مردمی» از نمایندگان مجلس برای حضور در دومین مجمع ملی

دعوت «جبهه مردمی» از نمایندگان مجلس برای حضور در دومین مجمع ملی
دبیر کمیته نمایندگان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: این کمیته از تمام نمایندگان حامی جبهه مردمی برای مجمع ملی این جبهه دعوت کرده است.

دعوت «جبهه مردمی» از نمایندگان مجلس برای حضور در دومین مجمع ملی