دوباره آلودگی از راه رسید/ وارونگی هوا تهران را در بر گرفت

دوباره آلودگی از راه رسید/ وارونگی هوا تهران را در بر گرفت
معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران از ناسالم شدن کیفیت هوای استان تهران برای گروههای حساس خبر داد و گفت: پدیده وارونگی هوا موجب ایجاد آلودگی شده که در روزهای آتی ماندگار خواهد بود.

دوباره آلودگی از راه رسید/ وارونگی هوا تهران را در بر گرفت