دولت با مسببان حادثه قطار سمنان برخورد جدی کند/ نبود مدیریت مناسب سیستم حمل و نقل ریلی

دولت با مسببان حادثه قطار سمنان برخورد جدی کند/ نبود مدیریت مناسب سیستم حمل و نقل ریلی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر برخورد دولت با مسببان حادثه قطار سمنان گفت: نبود مدیریت مناسب سیستم حمل و نقل ریلی سبب وقوع حادثه قطار سمنان شد.

دولت با مسببان حادثه قطار سمنان برخورد جدی کند/ نبود مدیریت مناسب سیستم حمل و نقل ریلی