دولت دوازدهم در حل مشکلات اقتصادی مصمم‌تر باشد/ برخی مشکلات در روز اخذ رأی دیده شد

دولت دوازدهم در حل مشکلات اقتصادی مصمم‌تر باشد/ برخی مشکلات در روز اخذ رأی دیده شد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت دوازدهم در حل مشکلات اقتصادی مصمم‌تر باشد.

دولت دوازدهم در حل مشکلات اقتصادی مصمم‌تر باشد/ برخی مشکلات در روز اخذ رأی دیده شد