ذخایر ارزی ایران 135 میلیارد دلار شد

ذخایر ارزی ایران 135 میلیارد دلار شد
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از افزایش 25.5 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در سال 2016 میلادی و رسیدن به رقم 135.5 میلیارد دلار خبر داد.

ذخایر ارزی ایران 135 میلیارد دلار شد