رئیس‌جمهوری که روزی 4ساعت کار می‌کند کشور را به جایی نمی‌رساند/ وزرایی که کاسبند درد مردم را نمی‌فهمند

رئیس‌جمهوری که روزی 4ساعت کار می‌کند کشور را به جایی نمی‌رساند/ وزرایی که کاسبند درد مردم را نمی‌فهمند
کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: رئیس‌جمهوری که روزی 4 ساعت کار می‌کند کشور را به جایی نمی‌رساند و وزرایی که کاسبند درد مردم را نمی‌فهمند.

رئیس‌جمهوری که روزی 4ساعت کار می‌کند کشور را به جایی نمی‌رساند/ وزرایی که کاسبند درد مردم را نمی‌فهمند