رزمایش بزرگ دریایی ولایت 5 تا پایان سال برگزار می‌شود

رزمایش بزرگ دریایی ولایت 5 تا پایان سال برگزار می‌شود
فرمانده منطقه دوم دریایی ولایت نیروی دریایی ارتش،‌ با بیان اینکه رزمایش بزرگ دریایی ولایت 95 با اخذ مجوزهای لازم تا پایان سال برگزار می‌شود، گفت: سال گذشته هم تمام نیروهای زمینی دریایی و هوایی ارتش در قالب رزمایش بزرگ محمد رسول الله حضور یافتند.

رزمایش بزرگ دریایی ولایت 5 تا پایان سال برگزار می‌شود