رشد 7.4 درصدی محصول تغییر ضرایب در آمارگیری است/مسئولان واقعیت را به مردم نمی‌گویند

رشد 7.4 درصدی محصول تغییر ضرایب در آمارگیری است/مسئولان واقعیت را به مردم نمی‌گویند
استاد بازنشسته اقتصاد رشد اقتصادی 7.4 درصدی در نیمه نخست امسال را غیرواقعی دانست و گفت: افزایش رشد اقتصادی می‌تواند متأثر از افزایش فروش نفت یا برجسته شدن ضرایب مصرف، در آمارها باشد.

رشد 7.4 درصدی محصول تغییر ضرایب در آمارگیری است/مسئولان واقعیت را به مردم نمی‌گویند