روحانی گزینه «عاریتی» اصلاح‌طلبان بود/باید بر برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور متمرکز شد

روحانی گزینه «عاریتی» اصلاح‌طلبان بود/باید بر برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور متمرکز شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روحانی عضو جریان اصلا‌ح‌طلب نبود و گزینه عاریتی آنها بود که عقبه جریان اصلاح‌طلب در آرای وی مؤثر بود.

روحانی گزینه «عاریتی» اصلاح‌طلبان بود/باید بر برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور متمرکز شد