روزنامه «شاخه سبز» توقیف شد/ صدور دستور بازداشت مدیرمسئول

روزنامه «شاخه سبز» توقیف شد/ صدور دستور بازداشت مدیرمسئول
نماینده مردم ارومیه از توقیف روزنامه شاخه سبز خبر داد و گفت: براساس آخرین اطلاعات، دستور بازداشت مدیرمسئول این روزنامه نیز صادر شده است.

روزنامه «شاخه سبز» توقیف شد/ صدور دستور بازداشت مدیرمسئول