رویترز: انتخابات ایران با صف‌های طولانی رأی‌دهندگان آغاز شد

رویترز: انتخابات ایران با صف‌های طولانی رأی‌دهندگان آغاز شد
خبرگزاری انگلیسی رویترز رقابت روحانی و رئیسی در انتخابات ایران را «تنگاتنگ» توصیف و به صف‌های طولانی مردم برای رأی‌ دادن اشاره کرده است.

رویترز: انتخابات ایران با صف‌های طولانی رأی‌دهندگان آغاز شد