رژیم صهیونیستی پایگاه ارتش سوریه را بمباران کرد/۳ نفر کشته شدند

رژیم صهیونیستی پایگاه ارتش سوریه را بمباران کرد/۳ نفر کشته شدند

رژیم صهیونیستی پایگاه ارتش سوریه را بمباران کرد/۳ نفر کشته شدند