زخمی شدن 3 نظامی صهیونیست در تازه‌ترین عملیات ضدصهیونیستی

زخمی شدن 3 نظامی صهیونیست در تازه‌ترین عملیات ضدصهیونیستی
در پی تازه‌ترین عملیات ضد صهیونیستی جوانان فلسطینی در شمال قدس اشغالی، سه نظامی صهیونیست زخمی شدند.

زخمی شدن 3 نظامی صهیونیست در تازه‌ترین عملیات ضدصهیونیستی