ساخت یک نیروگاه و یک پالایشگاه جدید با منابع مالی خارجی تصویب شد

ساخت یک نیروگاه و یک پالایشگاه جدید با منابع مالی خارجی تصویب شد
استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان و احداث پالایشگاه نفت خام به ظرفیت 300 هزار بشکه در روز در منطقه جاسک، از مصوبات جلسه اخیر شورای عالی اقتصاد بود.

ساخت یک نیروگاه و یک پالایشگاه جدید با منابع مالی خارجی تصویب شد