سامانه بارشی جدید از راه می‌رسد/باران و برف تا پایان هفته مهمان کشور خواهد بود

سامانه بارشی جدید از راه می‌رسد/باران و برف تا پایان هفته مهمان کشور خواهد بود
مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با بیان سامانه بارشی جدیدی از فردا وارد کشور می‌شود، گفت: غالب مناطق کشور آخر هفته بارانی و برفی خواهد بود.

سامانه بارشی جدید از راه می‌رسد/باران و برف تا پایان هفته مهمان کشور خواهد بود