سایه جنگ را حضور و افتخارات مردم و شهدا دور کرد نه قراردادهای بین‌المللی/بنا داریم درها را به روی مدیریت جوانان بگشاییم

سایه جنگ را حضور و افتخارات مردم و شهدا دور کرد نه قراردادهای بین‌المللی/بنا داریم درها را به روی مدیریت جوانان بگشاییم
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: سایه جنگ را حضور و افتخارات مردم و شهدا دور کرد نه قراردادهای بین‌المللی.

سایه جنگ را حضور و افتخارات مردم و شهدا دور کرد نه قراردادهای بین‌المللی/بنا داریم درها را به روی مدیریت جوانان بگشاییم