سرپرست دانشگاه آزاد معارفه شد/ میرزاده حضور نیافت

سرپرست دانشگاه آزاد معارفه شد/ میرزاده حضور نیافت
مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی بدون حضور حمید میرزاد در این دانشگاه برگزار شد.

سرپرست دانشگاه آزاد معارفه شد/ میرزاده حضور نیافت