سفر مخفیانه رئیس موساد به واشنگتن برای گفت‌وگو درباره ایران و سوریه

سفر مخفیانه رئیس موساد به واشنگتن برای گفت‌وگو درباره ایران و سوریه
رسانه‌های صهیونیستی از سفر مخفیانه رئیس موساد به آمریکا برای گفت‌وگو درباره ایران و سوریه خبر دادند.

سفر مخفیانه رئیس موساد به واشنگتن برای گفت‌وگو درباره ایران و سوریه