سلطانی‌فر دستورالعمل اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد

سلطانی‌فر دستورالعمل اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد
وزیر ورزش و جوانان دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه را ابلاغ کرد.

سلطانی‌فر دستورالعمل اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد