سپاه چگونه امنیت مرزهای جنوب شرق کشور را تامین‌ می‌کند؟ + فیلم و تصاویر

سپاه چگونه امنیت مرزهای جنوب شرق کشور را تامین‌ می‌کند؟ + فیلم و تصاویر
«نیروی زمینی سپاه برای اینکه بتواند امنیت مناطق مرزی را تامین کند، این کار را به مردم همان مناطق واگذار کرده، این کار تحت عنوان “طرح امنیتی شهید شوشتری” انجام شده است.»

سپاه چگونه امنیت مرزهای جنوب شرق کشور را تامین‌ می‌کند؟ + فیلم و تصاویر