«شهرکی ها» از امشب به تلویزیون می‌آیند/ تصویربرداری ادامه دارد

«شهرکی ها» از امشب به تلویزیون می‌آیند/ تصویربرداری ادامه دارد

«شهرکی ها» از امشب به تلویزیون می‌آیند/ تصویربرداری ادامه دارد