شهر «حلب» پس از آزادی

شهر «حلب» پس از آزادی
«لمی کیالی» خبرنگار خبرگزاری تسنیم در حلب : سرانجام نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت توانستند شرق حلب را پس از چهار سال از اشغال گروه‌های تروریستی آزاد کنند و در حال حاضر به پاکسازی این مناطق و سرکوب تروریست‌های باقی‌مانده ادامه می‌دهند.

شهر «حلب» پس از آزادی