شکست دوباره منصوریان برابر استقلال خوزستان/ باخت خانگی در غیاب هواداران

شکست دوباره منصوریان برابر استقلال خوزستان/ باخت خانگی در غیاب هواداران
استقلال تهران در دیدار هفته هفدهم خود مقابل استقلال خوزستان شکست خورد.

شکست دوباره منصوریان برابر استقلال خوزستان/ باخت خانگی در غیاب هواداران