طرح تحریم‌های ایران احتمالا به قانون تبدیل خواهد شد

طرح تحریم‌های ایران احتمالا به قانون تبدیل خواهد شد
یک روزنامه صهیونیستی ضمن اشاره به تصویب طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در کمیته سنای آمریکا پیش بینی کرده است که این طرح به زودی به قانون تبدیل خواهد شد.

طرح تحریم‌های ایران احتمالا به قانون تبدیل خواهد شد